Guldpandan Info om serien

När serien startade 1982 så myntades alla pandorna hos Shanghai mint

1982 myntades vikterna 1oz, 1/2oz, 1/4oz och 1/10oz

Från 1983 tillkom även 1/20oz som storlek

1987 startade även Shenyang mint att mynta pandor

Mynten från Shanghai märktes med ett ”S”, medan mynten från Shenyang fick ett ”Y”

Dessa märken fanns dock bara 1987, och för att krångla till det ännu mer så var det inte alla pandorna från detta år som fick detta märke

De flesta av pandorna mellan 1990-2003 finns i flera varianter beroende på skillnader i stansarna

2000-2001 gavs 2 varianter ut, 2000 med blank ring och 2001 med D- märke

Den blanka ringen samt D-märkningen var för den inhemska marknaden

1982 var pandasidan märkt med metall, renhet och vikt

1983-2014 var pandasidan dessutom märkta med valör

2015 var pandorna endast märkta med valör

2016 är metall, renhet och vikt tillbaka igen, dock så ändrades viktenheten från troy oz till gram

Nya vikterna är: 30g, 15g, 8g,3g och 1g

Tempelsidan har även den genomgått flera förändringar genom åren

De kinesiska tecknen överst på mynten betyder folkrepubliken Kina och finns på alla pandorna

1982-1988 syns ”Tempel of Heaven” i Peking i centrum av myntet och årtal underst

1989-1991 kom en ny variant där sidorna på templet beskars ordentligt

1992-1999 fick templet en yttre blank ring runt sig

2000 var ringen bytt till en frostad med upphöjda tecken

2003 tills nu så är ringen upphöjd med tecknen nedsänkta.